top of page

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και σε όλο το σχετικά εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο. Με την πρόσβαση και χρήση του δικτυακού τόπου αποδέχεστε και υποχρεούστε να σέβεστε, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Για λόγους συντομίας, η Chiesi Hellas A.E.B.E. θα αναφέρεται εφεξής ως «Chiesi Hellas», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς».

 

Φύση Πληροφοριών

Πληροφορίες που θα βρείτε για ασθένειες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση και δεν υποκαθιστούν τη συμβουλή του γιατρού ή φαρμακοποιού σας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση ασθένειας ή σωματικού προβλήματος ή για να καθορίσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που αναφέρεται στον παρόν ιστότοπο. Πρέπει πάντα να έχετε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σχετικά με το φάρμακο που σας έχει συνταγογραφηθεί (συμπεριλαμβανομένων των ευεργετικών ιατρικών χρήσεων και των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών) συζητώντας σχετικά με την κατάλληλη χρήση του φαρμάκου με τον ιατρό που σας το συνταγογράφησε.


Η Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας πληροφόρηση και επικοινωνία του ευρύ κοινού με τις φαρμακευτικές εταιρείες για συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, με την εξαίρεση των πληροφοριών που περιέχονται στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (ΦΟΧ). Η Chiesi Hellas ωστόσο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις στους επαγγελματίες υγείας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας της φαρμακευτικής αγοράς και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Ειδικά για πρόσβαση σε πληροφορίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, ο ιστότοπος απαιτεί εγγραφή και η χρήση του συγκεκριμένου τόπου προϋποθέτει τη χρήση μοναδικού προσωπικού κωδικού. Ο χρήστης του συγκεκριμένου τόπου που απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για χρήση του τόπου μόνο από αυτόν και σύμφωνα με το νόμο, ενώ η Chiesi Hellas δε φέρει καμία ευθύνη, εάν ο χρήστης δηλώσει ψευδή ιδιότητα. Στην τελευταία περίπτωση, ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ιδιότητα ευθύνεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υπέστη η Chiesi Hellas από αυτή τη δήλωση.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλες οι πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο (στο εξής «Περιεχόμενο») προστατεύονται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και προορίζονται μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική, χρήση. Έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, αλλά δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η επανέκδοση, η ανάρτηση, η παραποίηση, η μετάδοση καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή η διανομή του υλικού του ιστότοπου, ολοκλήρου ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Chiesi Hellas. Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε download. Οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Chiesi Hellas, παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους όρους χρήσης ή εντός του κειμένου αυτού του δικτυακού τόπου.

Εμπορικά Σήματα / Δικαιώματα (Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα (βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της Chiesi Hellas ή/και τρίτων. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ. των οποίων δικαιούχος είναι η Chiesi Hellas ή/και τρίτος δεν παραχωρείται ή χορηγείται σε εσάς.


Προσωπικές και άλλες Πληροφορίες

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και θέλουμε να έχετε μια ασφαλή και χωρίς προβλήματα εμπειρία κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Η Chiesi Hellas λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία θα επεξεργάζεται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς όταν έχει λάβει τη σχετική συγκατάθεσή σας. Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή αιτήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της Chiesi Hellas, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ρένου Πόγγη 1, Τ.Κ. 174 55, Άλιμος, τηλεφωνικώς στο: 210 617 9763, μέσω φαξ στο 210 617 9786, ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpogr@chiesi.com   


Περιορισμοί Ευθύνης

Η Chiesi Hellas καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σε αυτό τον δικτυακό τόπο, ωστόσο δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτό τον δικτυακό τόπο. Η Chiesi Hellas διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις και βελτιώσεις στο Περιεχόμενο, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η Chiesi Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη.


Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Ούτε η Chiesi Hellas αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν θα προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου, ή για ζημία που προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή προστηθέντος της Εταιρίας ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρίας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.


Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στην Chiesi Hellas. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση σε αυτό το διαδικτυακό τόπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Chiesi Hellas. Η Chiesi Hellas δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε διαδικτυακό τόπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι η Εταιρία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τους διαδικτυακούς τόπους των τρίτων.    


Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με άλλον τρόπο, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε καθίσταται ιδιοκτησία της Chiesi Hellas και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, αποστολής.
 

Νομικό Πλαίσιο

Η Chiesi Hellas έχει το νόμιμο δικαίωμα να αναθεωρήσει τους αναφερόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις χρήσης, ενημερώνοντας το παρόν. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για σας, γι' αυτό σας καλούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν. Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενό του διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αρμόδια για τη επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την χρήση του είναι κατ’ αποκλειστικότητα, τα καθ’ ύλιν αρμόδια Δικαστήρια της Ελλάδος.


Εάν παραβείτε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, θα προβούμε άμεσα σε απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Chiesi Hellas, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχετε κοινοποιήσει στο δικτυακό τόπο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Chiesi Hellas υποστεί οποιαδήποτε ζημία, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.

bottom of page